İmar Affı Çıkarmı?

Tarih : 15 Ekim 2012 17:50

3.5 / 5 (2 Kişi)
Avukat Ali Yüksel Avukat Ali Yüksel
Yazar Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın ruhsatsız yapılara geçici kullanım belgesi verilmesi yönündeki açıklamaları seçimden sonra yeni bir imar affının çıkıp çıkmayacağı sorusunu akla getirmektedir.

8.135 kez okunmuştur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın ruhsatsız yapılara geçici kullanım belgesi verilmesi yönündeki açıklamaları seçimden sonra yeni bir imar affının çıkıp çıkmayacağı sorusunu akla getirmektedir. Japonya’da yaşanan tsunami ve deprem felaketinden sonra İstanbul gibi kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu bir kentte yaşanacak bir depremin sonuçları haklı bir endişeye neden olmaktadır.

Beklenen deprem öncesi, önlem olarak binalarını güçlendirmek isteyenler ise belediyeye başvurduklarında ruhsat alamıyorlar. Zira İmar Kanunumuza güçlendirme ruhsatı alınabilmesi yapının imar mevzuatına uygun, diğer bir deyişle İmar Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlemelere uygun bir yapı olması gerekiyor. Bu düzenlemelerden birkaç örnek vermek gerekirse: Yapıya başlanmadan önce inşaat (yapı) ruhsatı alınmalıdır; aynı zamanda ruhsata ve ruhsat eklerine uygun olarak inşaata devam edilmelidir; yapı ruhsatı alındıktan sonra 2 yıl içinde inşaata başlanmalı ve inşaat 5 yıl içinde bitirilip yapı kullanma izin belgesi alınmalıdır. İşte bu tür yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde yapı imar mevzuatına aykırı yapı niteliğine bürünmektedir.

Hemen belirtelim ki, kaçak yapılar sadece bu sayılanlardan ibaret değildir. Örneğin; imar planı bölgeleme esaslarına, fen kurallarına, sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna, ön cephe hattına aykırı yapılar, kesin inşaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılar, başkasının arsasına tecavüz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan yapılar da imar mevzuatına aykırı (kaçak) yapı niteliğindedir.

Ruhsat alınmadan inşasına başlandığı veya ruhsat alınıp yapısına başlanmış olsa bile daha sonra ruhsat ve eklerine aykırı yapılan tadilatlar nedeniyle kaçak yapıya dönüşen bu tür yapılar için güçlendirme ruhsatı alınamıyor. Zira yapıda güçlendirme gibi herhangi bir değişiklik yapılması da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır ve bu ruhsat da ancak imar mevzuatına uygun yapılar için verilebiliyor. İmar Kanunu kaçak yapıların yıkılmasını öngörmektedir. Ancak yıkım kararı en son çare olarak düşünülmelidir.

Eğer yapı imar mevzuatına uygun duruma getirilebilecek nitelikte ise yapı sahibi eksik evraklarını tamamlayarak yapısını güçlendirebilecektir. Buna karşılık yapının imar mevzuatına uygun duruma getirilmesi mümkün değilse yıkım kararı verilecektir. İşte geçici kullanım belgesi bu tür yapılar için önemlidir. İstanbul’daki binaların yaklaşık yüzde 70’inin, Ankara'da yüzde 30-40, İzmir'de yüzde 60’ının kaçak olduğu düşünüldüğünde bu tür yapıların yıkımının beraberinde birçok sorun getireceği de açıktır.

Kaçak yapıları imar afları ile yasal hale getirmek doğru değildir. Zira kaçak yapılara yasal statü kazandırmak çarpık kentleşmeye yol açacağı gibi sağlıksız ve güvenliksiz yapıların artışına de neden olacaktır. 1999 yılında yaşanan Körfez depremi bunun en açık göstergesidir. Ancak beklenen deprem öncesinde bu sorunu görmezden gelip insanları kaderlerine rıza bırakmak da hakkaniyetle bağdaşmayacaktır. Bu nedenle bu tür yapılara geçici kullanım belgesi verilerek güçlendirme yapılabilmesinin önünün açılması olumlu bir gelişme olur. Ancak geçici kullanım belgesinin amacına ulaşması için bunun denetimi çok önemlidir.

Bu denetim yapılmadığı takdirde kaçak yapılar yasal statüye kavuşmuş olacak fakat güçlendirme yapılmadığı takdirde olası bir depremde yaşanacak mağduriyetler daha da artacaktır. Geçici kullanım belgesi konusunda hazırlanmış bir kanun tasarısı bulunmadığından bu belgenin hangi yapılara verilebileceği, koşulları, süresi ve buna benzer konulardaki kapsamı henüz bilinmiyor. Medyada çıkan haberlere göre bu konudaki yasa tasarısı teklifinin seçimden sonra yapılması düşünülüyor. O nedenle hâlihazır durumda yürürlüğe girmiş bir uygulama olmadığının altını çizelim.

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü


Yazar Olmak İster misiniz?

Yorum yapmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Yada Misafir Olarak Yorum Yapabilirsiniz.
Üyeliğiniz varsa üye girişi yapabilirsiniz.
Yeni üyelik için üyelik formunu kullanabilirsiniz.

 • 5 stars - 1 reviews
  1 -

  27 Eylül 2013, Cuma 12:39

 • 0 -

  04 Mart 2013, Pazartesi 14:29

 • 0 -

  17 Şubat 2013, Pazar 08:53

 • 5 stars - 5 reviews
  5 -

  02 Aralık 2012, Pazar 20:42

Avukat Ali Yüksel Diğer Yazıları
 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:27 Yargılamanın Uzun Sürmesi

  Ülkemizde yargı sistemindeki aksaklıkları yargılamanın uzun sürmesine neden olmaktadır.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:24 Kaçak Yapıların Hukuki Durumu

  İstanbul’un kaçak yapılaşma sorunu beklenen deprem öncesinde kaçak yapıların hukuki statüsünü tekrar gündeme getirmiştir.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:21 Dere Islah Çalışması Sırasında Meydana Gelen Hasardan İski Sorumludur

  YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ’nin 2010/3380 E, 2010/6319 K sayılı ve 2.11.2010 tarihli kararında dere ıslah çalışması sırasında meydana gelen hasardan dolayı İSKİ’yi sorumlu tutmuştur.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:18 Taşınmazdaki Ayıplar Süresinde İhbar Edilmelidir

  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2010/7131 E, 2010/11942 K sayılı ve 23.9.2010 tarihli kararında, davacı tarafından satın alınan dairede mevcut ayıplar ve eksikler nedeniyle oluşan değer kaybı

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:16 Müteahhitin İşi Terk Etmesi Durumunda

  Müteahhitin İşi Terk Etmesi Durumunda Ondan Pay Satın Alanların Arsa Sahibine Karşı Hakları

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:13 Azınlık Vakıflarına Ait Taşınmazların İadesi

  Lozan Antlaşması, Rum, Ermeni ve Musevilerden oluşan gayrimüslimleri “azınlık” kabul etmiştir.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:11 Tarım Arazilerinde Ortaklığın Giderilmesi

  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 5578 Sayılı Kanun ile değişik 8. maddesi hükmü uyarınca tarım arazileri

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:09 Kamulaştırmasız El Atma Olaylarında Torba Yasayla Getirilen Uzlaşma Süreci

  6111 sayılı Torba yasasının geçici 2. maddesinde: “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamu

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:06 Bahçenin Otoparka Dönüştülmesi

  Kat Mülkiyeti Kanununun 42. maddesi hükmüne göre kat malikleri ana gayrimenkulün ortak yerlerinden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak yenilik ve ilaveler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar ile yapılabilir

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:05 Depremde Yıkılan Binalarda Önalım Hakkı

  Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin 2004/2890 E. 2004/3399 K. sayılı ve 3.5.2004 tarihli kararında depremde yıkılıp arsa halini alan, tapu kaydında halen bina olan dava konusu taşınmazda, tapuda işlemlerin tamamlanmaması kat mülkiyetinin devam edeceği anlamına

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 18:00 Sit Alanı Kararına İtiraz İçin Son Gün 18 Haziran 2012

  Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği 19 Nisan 2012 tarihli 28269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 17:56 2/B Konusunda Anayasa Mahkemesinin Son Kararları

  Kadastro Kanunun “Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve Hak Düşürücü Süre” başlıklı 12. maddesinin 3. fıkrasına göre; kadastro tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 17:50 İmar Affı Çıkarmı?

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın ruhsatsız yapılara geçici kullanım belgesi verilmesi yönündeki açıklamaları seçimden sonra yeni bir imar affının çıkıp çıkmayacağı sorusunu akla getirmektedir.

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 17:37 6098 Sayılı Yeni Borçlar Yasası'nın Yürürlüğüne İlişkin Düzenlemeler

  6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu 1.07.2012 tarihinde yürürlüğe girdi. 6098 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 18.05.1955 tarihli 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiraları Hakkında Kanun da yürürlükten kalkmıştır. Ancak bazı hükümlerin yürürlüğe girmesi ertel

 • 15 Ekim 2012, Pazartesi 17:33 İdareler 5 Yıl İçinde Kamulaştırma Yapmak Zorundadır

  Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 4.05.2012 günlü, E:2007/2255 K:2012/801 sayılı kararı ile imar planlarında, kamunun kullanımı için ayrılan taşınmazların, uzun süre ilgili idarelerce kamulaştırılmaması nedeniyle taşınmaz